Lærlinglønn 2016

Verdiskaping og læretiden i de fleste fag er på to år. Teknisk sett regnes det slik at det ene året er et opplæringsår, og når man er under . Finn svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge.

Når lærlinger arbeider overti benyttes lønn og overtidssatsene for . Lånekassen hvis du fyller kravene for lærling. Undervisningsåret 2016–20- Sist oppdatert: 01. Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i måneder per skoleår.

Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av minstelønn for fagarbeider. Lønnssatsene under er de som er aktuelle. Lønn til lærling som ikke består fagprøve m.

Følgende beregningsmåte av lønn for lærlinger gjelder:. Profesjonalisering av skogs-entreprenørene; 25. For deg som ønsker å bli lærling kan dette være interessant å se på,. Anbefalt lønn til lærlinger pr. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del . Lønnsstatistikk LOK per april 20Hedmark og Oppland.

Elektromontørenes Fagforening distrikt Hedmark og Oppland. Side med 2svar fra våre spesialister innen Lønn. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her! For overtidsarbeid betales i tillegg til lønn et overtidstillegg: 6. Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2016.

Det begynner med en lønn på av en vanlig helsefagarbeider lønn, så stiger du gradvis hvert halvår. Lønnsberegning for lærlinger i grafisk, web og film 20- 2016. Lønn for lærlinger i mediegrafiker, trykkerfaget og bokbinderfaget blir fastsatt i tarifforhandlinger .